icon vi icon vi

Mục bài viết

Sản phẩm áp dụng trong nhà máy xi măng

Cập nhật : 21/03/2016

Lượt xem : 1667

Cỡ chữ :

Lớp chống mòn Densit trong công nghiệp xi măng

      Bảo đảm sự hoạt động không ngừng của các bộ phận then chốt

      Hoạt động liên tục là thiết yếu để hoàn vốn đầu tư trong một nhà máy xi măng. Để vận hành được kinh tế, các chi phí bảo trì phải giảm thiểu trong toàn bộ nhà máy, đòi hỏi kỹ năng điều khiển và các bộ phận máy móc đáng tin cậy để việc dừng lò có thể chủ động.

      Nói riêng về hoạt động của lò, trung tâm của dây truyền sản xuất, phải luôn luôn được ưu tiên số 1. Phải tránh dừng lò bị động trước hết để đảm bảo số lượng sản phẩm mà còn để giảm thiểu chi phí bảo trì.

      Giữ mức tiêu thụ năng lượng thấp cũng là một yếu tố quan trọng trong việc vận hành một nhà máy, ảnh hưởng đến nhiều mặt trong dây truyền sản xuất và sự lựa chọn thiết bị. Tuân theo luật kiểm soát bụi môi trường là một ưu tiên sống còn và ngày càng được quan tâm.

      Hệ thống chống mòn Densit là một công cụ hữu ích trong cuộc chiến đấu hiện nay để liên tục cải tiến và giảm chi phí vận hành ở mức thấp nhất. Lớp lót chống mòn đáng tin cậy là rất cần thiết để lập kế hoạch bảo trì hiệu quả, giải pháp Densit cung cấp cả sự ổn định và tuổi thọ: giảm bảo trì chủ động, không dừng lò bị động và thủng lò ngoài ý muốn. Hệ thống chống mòn Densit có thể thiết kế để giảm thiểu mất nhiệt trong các thiết bị, đường ống các loại.

 

download cụ thể

Các bài viết khác

Giới thiệu

Tin nổi bật