icon vi icon vi

Vật liệu sửa chữa MRO

 Giải pháp Newtech về vật liệu sửa chữa Epoxy (MRO)

 (Maintenance -  repair - overhaul)

 

     Trong dây truyền sản xuất, sự mài mòn là không tránh khỏi và không phải thiết bị nào cũng có thể thay thế vào bất kỳ lúc nào, sửa chữa cơ khí  là biện pháp truyền thống mà hiện nay hầu hết các nhà máy đang áp dụng, biện pháp này đòi hỏi không chủ động về thời gian mà mang lại hiệu quả sử dụng không cao.

     Chúng tôi công ty Newtech đưa ra phương pháp sửa chữa bằng vật liệu tiên tiến, kéo dài tuổi thọ và đưa  thiết bị trở lại hoạt đông sau vài giờ, với một số dạng vật liệu sau:

 

  *   Hợp chất chịu mòn keo hòa trộn hạt gốm Wearpak 600XS

 • - Được hóa rắn sau 8 giờ ở 21oC
 • - Áp dụng trên bề mặt, săt, thép và các bề mặt kim loại khác; gốm và bê tông.
 • - Với độ dày trung bình 6,5mm  
 • -  độ chịu nhiệt 126oC.

Click Download chi tiết sản phẩm WearPak 600XS

 

 *   Hợp chất chịu mòn keo hòa trộn hạt gốm Wearpak 614

 • - Được hóa rắn sau 8 giờ ơ 21oC
 • - Áp dụng trên bề mặt, săt, thép và các bề mặt kim loại khác; gốm và bê tông.
 • - Với độ dày 6,5mm  
 • - độ chịu nhiệt 204oC.

Click Download chi tiết sản phẩm WearPak 614

 

 *    Hợp chất chịu mòn keo hòa trộn hạt gốm Wearpak 700

 • - Được hóa rắn sau 8 giờ ơ 21oC
 • - Dán gốm lên bề mặt kim loại, gốm và bê tông.
 • - Với độ dày trung bình 1,5 mm  
 • - độ chịu nhiệt 205oC.

Click Download chi tiết sản phẩm WearPak 700

 

 *    Keo dán gạch nhôm Wearpad 714 vào bề mặt kim loại, bê tông...

 • - Được hóa rắn sau 8 giờ ơ 21oC
 • - Dán gốm lên bề mặt kim loại, gốm và bê tông.
 • - Với độ dày trung bình 1,5 mm  
 • - độ chịu nhiệt 205oC.

Click Download chi tiết sản phẩm WearPak 714