icon vi icon vi

Mục bài viết

Văn bản Newtech 1

Cập nhật : 16/01/2017

Lượt xem : 882

Cỡ chữ :

1. Biên bản kiểm tra sau thi công bộ chia than và Cyclone bằng vật liệu chịu mòn Densit Wearflex 2000 tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

Các bài viết khác

Giới thiệu

Tin nổi bật