icon vi icon vi

Dịch Vụ Sửa Chữa

Dịch vụ sửa chữa

       

        Newtech đã và đang áp dụng khoa học kỹ thuật, chống mài mòn một cách hiệu quả vào thiết bị sản xuất trong ngành công nghiệp mà biện pháp cơ khí không hiệu quả.

       Tùy thuộc vào từng thiết bị, tính năng và vị trí mà Newtech áp dụng những phương pháp sửa chữa khác nhau đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ tăng năng suất hoạt động.

 

Một số thiết bị Newtech sửa chữa bằng vật liệu: