icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearCast 500

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearCast 500   

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearCast 500          60 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C      2.7 kg/m2

Lưới neo Densit®                 1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®         0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearCast 500          95 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C       4.3 kg/m2

Lưới neo Densit®                  1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®          0.25 l/m2

>>  xem chi tiết và tải về ở mục Download.....