icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearFlex 500

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearFlex 500  

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearFlex 500           59 kg/m2

Lưới neo Densit®                   1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®           0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearFlex 500             94 kg/m2

Lưới neo Densit®                      1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

 

 >>  Xem chi tiết và tải về ở mục Download....