icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearCast 2000 HT

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearCast 2000HT  

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearCast 2000HT      76 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C         3.4 kg/m2

Lưới neo Densit®                     1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®             0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearCast 2000HT        121 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C           5.5 kg/m2

Lưới neo Densit®                       1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®               0.25 l/m2

 

 

 

>> Xem chi tiết và tải về ở mục Download....